TAITEEN PERUSOPETUS

Jukolan musiikkikoulussa alkoi rytmimusiikin ja laulun taiteen perusopetus lukuvuonna 2012-2013.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän instrumentteja ovat: sähkökitara, sähköbasso, rummut, saksofoni, harmonikka, pop/jazz-piano, pop/jazz-laulu sekä klassinen yksinlaulu. Oppilaat otetaan mukaan seuraavalle lukuvuodelle vapaille paikoille kevään ilmoittautumisista ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytystä oppilaspaikasta ilmoitetaan ennen juhannusta.

 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUS

Rytmimusiikilla tarkoitetaan tässä opetussuunnitelmassa afro- ja angloamerikkalaista musiikkia, latinalaisamerikkalaista musiikkia, suomalaista ja muuta eurooppalaista populaarimusiikkia sekä jazzmusiikkia.

Lisäksi yleisen oppimäärän mukaiseen opetustarjontaan kuuluu klassinen yksinlaulu.

Syksystä 2018 lähtien Jukolan musiikkikoulussa on opiskeltu uuden taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Opetussuunnitelma tpo yleinen joulukuu 2020 pakattu

OPPILAAKSI OTTAMINEN

Opiskelu on monivuotista tasolta toiselle etenevää opiskelua. Oppilaspaikat täytetään vuosittain ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaaksi voivat hakea vähintään 6-vuotiaat, poikkeuksena lauluopetus, jossa suositusikä opintojen aloittamiseen on 15 vuotta tai
vähintään yläkouluikä. Opiskelujen aloituksen yläikärajaa ei ole.

Oppilaaksi voivat hakea erillisellä kirjallisella haulla toisesta vastaavasta oppilaitoksesta tai toiselta linjalta siirtyvät oppilaat, sekä sellaiset oppilaat, jotka ovat tehneet vastaavia opintoja opistossa, mutta täydentävät niitä yleisen oppimäärän todistuksen saamista varten. Muutoin kuin ilmoittautumisajankohdan kautta oppilaspaikkaa hakevien henkilöiden kokonaistilannetta arvioidaan yhdessä rehtorin sekä aineen opettajan kanssa ja tarvittaessa pyydetään antamaan solistinen näyte taidoista sekä esittämään todistus aikaisempiin opintoihin osallistumisesta. Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton tasosuoritusvaatimusten mukaiset suoritukset hyväksytään ilman erillistä näytettä.

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUS AIKUISILLE
Taiteen yleisen oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta aikuisille on annettu syksystä 2012 alkaen. Ainekokonaisuudet ja opintojen laajuudet ovat samat kuin yleisen oppimäärän mukaisessa lasten ja nuorten opetussuunnitelmassa on määritelty; samoin oppilaaksi ottaminen, opetuksen laajuus ja kesto, arviointi ja todistukset. Aikuisten taiteen perusopetuksessa ei ole yläikärajaa.

Tasolta toiselle etenevä taiteen yleisen oppimäärän mukainen opetus antaa mahdollisuuden aikuisille opiskelijoille syventää opiskeluaan teorian, musiikin tuntemuksen ja instrumenttihallinnan alueella. Huomioitavaa on, että aikuiset harrastajat ovat musiikkitaidoissaan ja -tiedoissaan hyvin eri vaiheissa ja heidän kiinnostuksen kohteensa ja harrastusmotivaationsa ovat monenlaisia. Aikuisten oppimisessa korostuu itsenäisyys ja oma-aloitteisuus sekä vastuu opintojen etenemisestä. Aikuisten opiskelua integroidaan soveltuvin osin olemassa olevaan taiteen perusopetukseen sekä hyödynnetään kansalaisopiston kurssitarjontaa.

TOIMISTO

Nurmijärven Opisto
Klaukkalan Aitohelmi, 2. krs
Klaukkalantie 72
01800 Klaukkala

Toimisto avoinna:
ma-to klo 9.00-16.00,
pe klo 9.00-14.00

Koulutuspäällikkö
Pekka Evijärvi
p. 040 9692 677

Toimisto