Jukolan musiikkikoulu toimii Nurmijärven kunnassa. Musiikkikoulun juuret ovat vuodessa 1973, jolloin kansalaisopisto Jukolan alaisuuteen perustettiin musiikkiosasto, nyk. musiikkikoulu; kun taas kansalaisopiston alkuvaiheet sijoittuvat jo vuoteen 1955. Opiston musiikkiosaston suojissa annettiin perustamisesta lähtien lapsille ja nuorille henkilökohtaista opetusta eri soittimissa. Musiikkiosaston johtoon pyydettiin musiikin alan ammattilaisia kuten kanttorit Kari Pettinen, Pekka Arola, Erkki Kallio ja Jaakko Rättyä. Pitkäaikainen (1989-2009) musiikkikoulun johtaja Tarja Pietikäinen luotsasi musiikkikoulun kasvun ja aseman nykyiseen muotoonsa.
Musiikinopetuksen kysynnän kasvaessa kuntalaiset saivat vuonna 1982 myös oman musiikkiopiston. Yhteistyö Jukolan musiikkikoulun ja Nurmijärven musiikkiopiston välillä on kehittynyt varsin saumattomaksi ja kuntalaisten musiikkiharrastusta parhaalla mahdollisella tavalla palvelevaksi. Keskeisessä asemassa yhteistyön joustavan toteutumisen edistäjänä on ollut musiikkiopiston rehtori Urpo Rauhala, jonka ura nurmijärveläisen musiikinopetustyön kehittäjänä alkoi hänen tullessaan nuorena pianonsoiton opettajana Kansalaisopisto Jukolan palvelukseen.

Nykyiseltä nimeltään Nurmijärven Opisto (2012 alkaen, ent. Ko Jukola) ja sen alaisuudessa toimiva Jukolan musiikkikoulu on yksityinen oppilaitos, jonka ylläpitäjä on Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry. Toiminnan rahoitus tulee merkittävältä osalta valtionavusta. Lisäksi opisto toimii kunnan avustuksen ja kurssimaksujen voimin.

Jukolan musiikkikoulun toiminnan lähtökohtana on tarjota kohtuuhintaista opetusta mahdollisimman laaja-alaisesti musiikista kiinnostuneille lapsille, nuorille ja aikuisille. Tarjoamme mahdollisuuden harrastaa musiikkia kunkin oppilaan lähtökohdat huomioiden. Innostuneet harrastajat ovat tämän hetken ja tulevaisuuden musiikin kuluttajia – kannamme kortemme kekoon vaalimalla perinteitä ja pitämällä musiikkikulttuurin puolia. Musiikkikoulussa on mahdollista edetä myös tavoitteellisesti tekemällä Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto ry:n vaatimusten mukaisia instrumentin ja laulun tasosuorituksia. Tavoitteellinen opiskelu myötäilee taiteen laajan oppimäärän sisältöjä. Tasosuorituksissa merkittävää on yhteistyö Nurmijärven musiikkiopiston kanssa; tasosuoritusten ohjelmistot ja ohjelmasisällöt ovat yhtäläiset molemmissa oppilaitoksissa, osa suorituksista tehdään musiikkiopiston lautakunnalle.

Oppilasmäärä on ollut voimakkaassa kasvussa 2000-luvulla erityisesti taiteen perusopetuksen osalta. Vuonna 2016 musiikkikoulussa on yli 400 oppilasta, joista 168 opiskelee taiteen perusopetuksessa.

Tue opiston toimintaa!

Nurmijärven Opisto on Nurmijärven kunnan alueella toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on opetushallituksen valvonnan alainen. Nurmijärven Opiston yhteydessä toimii Jukolan musiikkikoulu ja vuoden 2016 alusta myös Nurmijärven kuvataidekoulu. Nurmijärven Opiston, Jukolan musiikkikoulun ja Nurmijärven kuvataidekoulun opiskelijoita oli vuonna 2016 yhteensä n. 6800 ja kurssilaisia n. 14 700. Opetustuntien määrä v. 2016 oli n. 21 700. Opiston omistaja ja taustayhteisö on Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry., jonka jäseneksi voi liittyä ilman erillistä jäsenmaksua. Jäsenyys ei velvoita mihinkään ja on voimassa yhden toimintavuoden.

Kannatusyhdistyksen hallituksen sekä opiston johtokunnan jäsenet (varajäsenet) v. 2019- :

Raili Leivo, pj (Taavi Lehtonen)
Mika Valli, vpj (Tuuli Ojamo)
Eeva Malmi (Sirkka Mäki-Lähde)
Teija Määttä (Leena Kaarni)
Kaija-Liisa Kiviniemi (Mika Sipura)
Kirsi Hara (Paula Salmikangas)
Marja Viljamaa, kunnan edustaja (Merja Winha-Järvinen)

TOIMISTO

Nurmijärven Opisto
Klaukkalan Aitohelmi, 2. krs
Klaukkalantie 72
01800 Klaukkala

Toimisto avoinna:
ma-to klo 9.00-16.00,
pe klo 9.00-14.00
p. 044 9898 626

Vastaava musiikin aineiden opettaja
ryhmäopetusasiat

Pekka Evijärvi
p. 040 9692 677